Türkıye Özel Sporcular Spor Eğitim Ve Rehabilitasyon Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni

Tarih: 26.09.2022

Sayın Üyemiz;

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.10.2022 tarihinde Saat 11:00’de Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi / Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cad. No:18 Küçükbakkalköy, Ataşehir/ İstanbul adresinde, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 oranındaki çoğunluğu ile aşağıdaki gündemle, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile 21.10.2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederiz.

 

Genel Kurul Adresi

14/10/2022

Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cad.No:18 Küçükbakkalköy, Ataşehir/İstanbul

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu,
 3. Genel Kurul Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,
 4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
 5. Yasemin Demirdağ’ın yönetim kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevi baki kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğine dair 05.09.2022 tarihli istifa dilekçesinin kabulü ile yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Ali Tamer Oyguç’un seçilmesine dair 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması,
 6. Üyelik aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle ilgili dönemdeki Yönetim Kurulu başkanlığı tarafından 22.03.2021 ve 20.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla üyelikleri sonlandırılan üyeler: Levent Bıçakçı, Saliha Ayla Uluğ, Hüseyin Sakarya, Şeniz Türkömer, Faik Altıntaş ve Muharrem İnan’ın borçlarını ödemeleri için yazılı ikaz yapılmayıp tüzüğe aykırı olarak üyelikten çıkarıldıkları anlaşıldığından söz konusu kişilerin tüzük hükümleri gereği derneğimize tekrar üye olarak kaydedilmelerine ve ardından birikmiş aidat borçlarının yazılı olarak talep edilmesine dair 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması,
 7. 08.2022 tarihli Denetim Raporu ile Karar Defterinde var olduğu belirtilen eksikliklerin tümüyle giderilmesine ve bu kapsamda ilgili düzeltmelerin yapılmasına dair verilen 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması ile Mevcut Yönetim Kurulu’nun seçildiği 23.06.2021 tarihinden itibaren Karar Defterinde yer alan tüm Yönetim Kurulu kararlarının(23.06.2021 tarihli 8 numaralı, 28.06.2021 tarihli 9 numaralı, 16.09.2021 tarihli 10 numaralı, 16.09.2021 tarihli 11 numaralı, 15.10.2021 tarihli 12 numaralı, 02.12.2021 tarihli 13 numaralı, 11.01.2022 tarihli 1 numaralı, 14.01.2022 tarihli 2 numaralı, 26.01.2022 tarihli 3 numaralı, 15.02.2022 tarihli 4 numaralı, 11.03.2022 tarihli 5 numaralı, 28.04.2022 tarihli 6 numaralı, 24.06.2022 tarihli 7 numaralı Yönetim Kurulu Kararları)düzeltmeleri içerir son hallerinin müzakere edilerek genel kurul onayına sunulması,
 8. Denetleme Kurulu üyelerimiz tarafından hazırlanan İç Denetim Raporu’nun DERBİS tarafından bildirilen formata uygun olarak yazılmasının talep edilmesine dair 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması,
 9. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarihli Denetim Raporunun ve akabinde Dernek Denetleme Kurulu’nun hazırlamış olduğu 09.09.2022 tarihli raporun okunarak müzakere edilmesi, raporda yer alan bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi ile genel kurul onayına sunulması,
 10. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin yönetim kurulu üyelikleri boyunca yapmış oldukları bütün işlemler, almış oldukları bütün kararlar ve bu kapsamda gerçekleştirmiş oldukları tüm iş, işlemler ve eylemler bakımından ayrı ayrı ibra edilmelerinin genel kurul onayına sunulması,
 11. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 12. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden Yasemin Demirdağ’a, yürütmekte olduğu Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü ve Dernek Sekreterliği görevleri kapsamında yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle iş akdinin başlangıç tarihi olan 01.07.2021 tarihinden bu yana ödenen ücretlerin tümünün bütün detayları ile genel kurul onayına sunulması,
 13. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden Yasemin Demirdağ’a yürütmekte olduğu Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü ve Dernek Sekreterliği görevleri kapsamında yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle 2022 yılı eylül ve ekim ayları için ödenecek ücretin genel kurul onayına sunulması,
 14. Dernek Tüzüğü’nün “MADDE-19 YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ” başlıklı maddesinin aşağıda yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi,
 15. Dernek merkezinin yeni bir adrese taşınması için gerekli araştırmaları, iş ve işlemleri yapmak adına Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
 16. Dilek ve Temenniler,
 17. Kapanış.

TADİL METNİ

MADDE-19: YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

19.1) Yönetim Kurulu seçimini takiben düzenlenecek ilk toplantıda bir Yönetim Kurulu Başkanı, iki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

19.2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

19.3) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

19.4) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

 

Saygılarımızla,

TÖSSED Yönetim Kurulu

Avrupa Futbol Haftasını Lions Projemiz Kapsamında Kutladık!

40. yılımızı kutladığımız etkinlikler kapsamında Kırklareli’nde gerçekleştirdiğimiz karma futbol turnuvamıza Bilal Yapıcı Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kırklareli Özel Eğitim Meslek Okulu, Kırklareli Özel Sporcular Spor Kulübü, Ayışığı Engelsiz Yaşam Spor Kulübü’nden Özel sporcularımız ve Şehit Mutlucan Kılıç Spor Lisesi’nden partner sporcularımız katılım sağladılar. Velilerimizin ve proje paydaşımız Lions gönüllülerimizin de yer aldığı turnuvada futbol dolu bir gün geçirdik.

Malta’dan Madalyalarla Döndük.

13-18 Mayıs tarihleri arasında Malta’da düzenlenen 2022 Özel Olimpiyatlar Davetli Avrupa Oyunları’na özel sporcularımız damga vurdu. 25 ülkeden 1000 özel sporcunun katıldığı oyunlarda, 4 Altın, 12 Gümüş ve 5 Bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandıran tüm özel sporcularımızı tebrik ederiz!

Özel sporcularımız ve aldıkları madalyaları aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları Programı “Akbank Şehrin İyi Hali”

FAALİYETİN ADI : Çukurova Üniversitesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları
“Akbank Şehrin İyi Hali” Etkinliği
FAALİYET YERİ : Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
FAALİYETİN TARİHİ : 18.10.2018
MÜSABAKA ALANLARI: Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu
TOPLANMA YERİ: Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu
FAALİYET BRANŞLARI : Atletizm – Yüzme – Masa Tenisi – Karma Basketbol

04.10.2018

Saat Aktivite Yer
09:00-11:00 Üniversitede Toplanma ve Kayıt Ç.Ü Spor Tesisleri
11:00-11:30 Açılış Düzeni Alınması Lütfullah Aksungur S.S
11:30-12:00 Açılış Töreni Lütfullah Aksungur S.S
12:00-13:00 Gruplamalar ve Müsabakalar Ç.Ü Spor Tesisleri
13:00-14:00 Öğle Yemeği Ç.Ü Spor Tesisleri
14:00-17:30 Gruplamalar ve Müsabakalar Ç.Ü Spor Tesisleri

Uşak Belediyesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Şenliği Programı

FAALİYETİN ADI : Uşak Belediyesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Şenliği
FAALİYET YERİ : Atapark / Uşak
FAALİYETİN TARİHİ : 04.10.2018
MÜSABAKA ALANLARI: Atapak Spor ve Sosyal Alanları
TOPLANMA YERİ: Atapark Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi
FAALİYET BRANŞLARI : Atletizm – Bocce – Karma Basketbol – Sosyal Etkinlikler

04.10.2018

Saat Aktivite Yer
09:00-10:30 Kurumların Karşılanması ve Kayıt Atapark Sağ. Yaşam Merkezi
10:30-11:00 Açılış Düzeni Alınması Atapark Sosyal Etkinlik Alanı
11:00-11:30 Açılış Töreni Atapark Sosyal Etkinlik Alanı
11:30-13:00 Gösteri Maçı, Spor Etkinlikleri ve Sosyal Etkinlikler Atapark Etkinlik Alanları
13:00-14:00 Öğle Yemeği Atapark
14:00-17:00 Spor Etkinlikleri ve Sosyal Etkinlikler Atapark Etkinlik Alanları

2018 Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası Programı

FAALİYETİN ADI : Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası
FAALİYET YERİ : Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Tesisleri
FAALİYETİN TARİHİ : 10-11-12-13 Nisan 2018
TEKNİK TOPLANTI TARİHİ, SAATİ ve YERİ: 10 Nisan 2018 / 20:30 / LYFA Tesisleri
MÜSABAKA ALANLARI: LYFA Tesisleri Futbol Sahaları
TOPLANMA VE KONAKLAMA YERİ: İzer Otel / Lüleburgaz – Kırklareli
FAALİYET BRANŞLARI : 7’ li Karma Futbol

10 NİSAN 2018

Saat Aktivite Yer
10:00-16:00 Otelde Toplanma ve Kafilelerin Karşılanması İzer Otel
18:00 Kortej Yürüyüşü İstanbul Caddesi/Lüleburgaz
19:30 Akşam Yemeği İzer Otel
20:30 Teknik Toplantı İzer Otel Toplantı Salonu

11 NİSAN 2018

Saat Aktivite Yer
07:00-08:30 Kahvaltı İzer Otel
08:30 LYFA Tesislerine Hareket ve Açılış Düzeni Alınması LYFA Tesisleri
11:00 – 12:00 Açılış Töreni ve Gösteri Maçı LYFA Tesisleri
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği LYFA Tesisleri
13:30 – 19:00 Müsabakalar (Gruplama) ve Sağlıklı Sporcu Taramaları LYFA Tesisleri
19:30 Akşam Yemeği İzer Otel

12 NİSAN 2018

Saat Aktivite Yer
07:00-08:00 Kahvaltı İzer Otel
08:30 – 09:00 LYFA Tesislerine Hareket
09:30 – 13:00 Grup Müsabakaları ve Sağlıklı Sporcu Taramaları LYFA Tesisleri
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği LYFA Tesisleri
14:00 – 18:00 Grup Müsabakaları ve Sağlıklı Sporcu Taramaları LYFA Tesisleri
19:30 Akşam Yemeği İzer Otel
20:30 Sosyal Gece İzer Otel

13 NİSAN 2018

Saat Aktivite Yer
07:00-08:00 Kahvaltı ve Otelden Çıkış İzer Otel
08:30 – 09:30 LYFA Tesislerine Hareket
09:30 – 12:30 Final Müsabakaları ve KApanış Töreni LYFA Tesisleri
13:00 Kafilelerin Otellerden Ayrılışı ve Havalimanına Transferi

2018 Kayseri Erciyes Üniversitesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları Programı

FAALİYETİN ADI : Erciyes Üniversitesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları
FAALİYET YERİ : Erciyes Üniversitesi BESYO
FAALİYETİN TARİHİ : 29 Mart 2018
TEKNİK TOPLANTI TARİHİ, SAATİ ve YERİ: 29 Mart 2018 / 13:30 / Konferans Salonu
AÇILIŞ TARİHİ, SAATİ VE YERİ: 29 Mart2018 / 14:00 / BESYO Spor Tesisleri
MÜSABAKA ALANLARI: EÜ BESYO Ahmet Bilge Spor Salonu
TOPLANMA YERİ: EÜ BESYO Ahmet Bilge Spor Salonu
FAALİYET BRANŞLARI : Atletizm – Bocce — Karma Futbol

1 MART 2018

Saat Aktivite Yer
09:00-12:00 Üniversitede Toplanma, Kayıt, “Sağlıklı Sporcu Taramaları” EÜ Ahmet bilge Spor Salonu
12:00-13:00 Öğle Yemeği Üniversite Yemekhanesi
13:00-13:30 Teknik Toplantı EÜ Besyo Konferans Salonu
13:30-14:00 Açılış Düzeninin Alınması’ Ahmet Bilge Spor Salonu
14:00-14:30 Açılış Ahmet Bilge Spor Salonu
14:30-17:30 Gruplamalar,Müsabakalar ve “Sağlıklı Sporcu Taramaları” Ahmet Bilge Spor Salonu