Özel Olimpiyatlar Türkiye Dayanışma Oyunları Başvuruları Başladı

Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Çukurova Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek olan Dayanışma Oyunları için başvurular başladı. Oyunlar, bocce, atletizm, yüzme, karma futbol ve karma basketbol branşlarında yapılacaktır.

📅 17-18 Ekim 2023
📩mcengiz@soturkiye.org.tr
📞 0534 916 06 38
⚠️ Son Başvuru: 6 Ekim 2023

TÖSSED Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 • Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2023 günü saat 16:00‘da  İstanbul, Beyoğlu Salı pazarı Vista Plaza Meclis-i Mebusan Cad. No:17 Kat:7 adresinde yapılacaktır.

 

 • 05.2023 tarihinde yapılacak toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı 07.06.2023 Günü saat 16:00’da İstanbul, Beyoğlu Salı pazarı Vista Plaza Meclis-i Mebusan Cad. No:17 Kat:7 adresinde yine aynı adreste yapılacaktır ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.

 

 • Yapılacak olan olağan genel kurul toplantısının ,derneğimizin resmi web sitesinde yayınlanmak ve/veya dernek tüzüğünde belirtilen esaslar dikkate alınmak suretiyle üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

 

 • Toplantı gündemimiz aşağıdaki gibidir;

GÜNDEM MADDELERİ

 • Madde 1: Genel Kurul’un açılışı , yoklama, saygı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 • Madde 2:Dernek Ana Tüzüğü uyarınca Genel Kurul ‘u yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman üyeden oluşan Divan Heyeti Seçimi, hazirun cetvelinin oluşturulması ,
 • Madde 3 : Genel Kurul adına karar ve zabıtları imzalamaya Başkanlık divanına yetki verilmesi
 • Madde 4: Derneğe ait 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması , müzakeresi, ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Madde 5: Derneğe ait 2022 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması , müzakeresi, ve denetim kurulunun ibrası,
 • Madde 6: 2022 yılının gelir ve giderlerinin gösterildiği mali tabloların okunması ve kabulü
 • Madde 7: Tüzük Değişikliği, Yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birlikte yeni denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
 • Madde 8: Dilek ve temenniler ,
 • Kapanış

 

TÖSSED OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ YÖNETİM BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Karar Numarası: 13  

Karar Tarihi: 05.01.2023

Toplantı Konusu: 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

 

 1. Derneğimizin olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı 23.01.2023 günü saat 16:00‘da  İstanbul, Beyoğlu Salı pazarı Vista Plaza Meclis-i Mebusan Cad. No:17 Kat:7 adresinde yapılacaktır.
 2. 23.01.2023  tarihinde yapılacak toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı 30.01.2023 Günü saat 16:00’da İstanbul, Beyoğlu Salı pazarı Vista Plaza Meclis-i Mebusan Cad. No:17 Kat:7 adresinde yine aynı adreste yapılacaktır ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.
 3. Yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısının, derneğimizin resmi web sitesinde yayınlanmak ve/veya dernek tüzüğünde belirtilen esaslar dikkate alınmak suretiyle üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.
 4. Toplantı gündemimiz aşağıdaki gibidir;

GÜNDEM MADDELERİ

 • Madde 1: Genel Kurul’un açılışı , yoklama, saygı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 • Madde 2:Dernek Ana Tüzüğü uyarınca Genel Kurul ‘u yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman üyeden oluşan Divan Heyeti Seçimi, hazirun cetvelinin oluşturulması ,
 • Madde 3 : Genel Kurul adına karar ve zabıtları imzalamaya Başkanlık divanına yetki verilmesi 
 • Madde 4: Derneğe ait 2022 yılı  Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması , müzakeresi, ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Madde 5: Derneğe ait 2022 yılı  Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması , müzakeresi, ve denetim kurulunun ibrası, 
 • Madde 6: 2022 yılının gelir ve giderlerinin gösterildiği mali tabloların okunması ve kabulü
 • Madde 7: Dernek yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birlikte denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, derneğe giriş ve çıkış talepleri ile üyelik haklarını kaybedenler ile ilgili karar verilmesi
 • Madde 8: Üye giriş ve çıkarılmalarının karar altına alınması,
 • Madde 9: 2023 yılı aidatlarının belirlenmesi ,
 • Madde 10:Dernekler Masasının bildirimi doğrultusunda derneğimizin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine alınması hususun görüşülüp dernekler masası bünyesinde kalınmasının oylanması ve işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Madde 11: Dilek ve temenniler , kanuni şartlara uyarak üyelerin talepleri doğrultusunda gerekiyorsa ana sözleşmede değişiklik yapılması hususun görüşülmesi,
 • Kapanış

Türkıye Özel Sporcular Spor Eğitim Ve Rehabilitasyon Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni

Tarih: 26.09.2022

Sayın Üyemiz;

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.10.2022 tarihinde Saat 11:00’de Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi / Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cad. No:18 Küçükbakkalköy, Ataşehir/ İstanbul adresinde, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 oranındaki çoğunluğu ile aşağıdaki gündemle, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile 21.10.2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederiz.

 

Genel Kurul Adresi

14/10/2022

Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cad.No:18 Küçükbakkalköy, Ataşehir/İstanbul

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu,
 3. Genel Kurul Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,
 4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
 5. Yasemin Demirdağ’ın yönetim kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevi baki kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğine dair 05.09.2022 tarihli istifa dilekçesinin kabulü ile yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Ali Tamer Oyguç’un seçilmesine dair 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması,
 6. Üyelik aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle ilgili dönemdeki Yönetim Kurulu başkanlığı tarafından 22.03.2021 ve 20.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla üyelikleri sonlandırılan üyeler: Levent Bıçakçı, Saliha Ayla Uluğ, Hüseyin Sakarya, Şeniz Türkömer, Faik Altıntaş ve Muharrem İnan’ın borçlarını ödemeleri için yazılı ikaz yapılmayıp tüzüğe aykırı olarak üyelikten çıkarıldıkları anlaşıldığından söz konusu kişilerin tüzük hükümleri gereği derneğimize tekrar üye olarak kaydedilmelerine ve ardından birikmiş aidat borçlarının yazılı olarak talep edilmesine dair 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması,
 7. 08.2022 tarihli Denetim Raporu ile Karar Defterinde var olduğu belirtilen eksikliklerin tümüyle giderilmesine ve bu kapsamda ilgili düzeltmelerin yapılmasına dair verilen 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması ile Mevcut Yönetim Kurulu’nun seçildiği 23.06.2021 tarihinden itibaren Karar Defterinde yer alan tüm Yönetim Kurulu kararlarının(23.06.2021 tarihli 8 numaralı, 28.06.2021 tarihli 9 numaralı, 16.09.2021 tarihli 10 numaralı, 16.09.2021 tarihli 11 numaralı, 15.10.2021 tarihli 12 numaralı, 02.12.2021 tarihli 13 numaralı, 11.01.2022 tarihli 1 numaralı, 14.01.2022 tarihli 2 numaralı, 26.01.2022 tarihli 3 numaralı, 15.02.2022 tarihli 4 numaralı, 11.03.2022 tarihli 5 numaralı, 28.04.2022 tarihli 6 numaralı, 24.06.2022 tarihli 7 numaralı Yönetim Kurulu Kararları)düzeltmeleri içerir son hallerinin müzakere edilerek genel kurul onayına sunulması,
 8. Denetleme Kurulu üyelerimiz tarafından hazırlanan İç Denetim Raporu’nun DERBİS tarafından bildirilen formata uygun olarak yazılmasının talep edilmesine dair 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması,
 9. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarihli Denetim Raporunun ve akabinde Dernek Denetleme Kurulu’nun hazırlamış olduğu 09.09.2022 tarihli raporun okunarak müzakere edilmesi, raporda yer alan bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi ile genel kurul onayına sunulması,
 10. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin yönetim kurulu üyelikleri boyunca yapmış oldukları bütün işlemler, almış oldukları bütün kararlar ve bu kapsamda gerçekleştirmiş oldukları tüm iş, işlemler ve eylemler bakımından ayrı ayrı ibra edilmelerinin genel kurul onayına sunulması,
 11. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 12. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden Yasemin Demirdağ’a, yürütmekte olduğu Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü ve Dernek Sekreterliği görevleri kapsamında yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle iş akdinin başlangıç tarihi olan 01.07.2021 tarihinden bu yana ödenen ücretlerin tümünün bütün detayları ile genel kurul onayına sunulması,
 13. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden Yasemin Demirdağ’a yürütmekte olduğu Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü ve Dernek Sekreterliği görevleri kapsamında yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle 2022 yılı eylül ve ekim ayları için ödenecek ücretin genel kurul onayına sunulması,
 14. Dernek Tüzüğü’nün “MADDE-19 YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ” başlıklı maddesinin aşağıda yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi,
 15. Dernek merkezinin yeni bir adrese taşınması için gerekli araştırmaları, iş ve işlemleri yapmak adına Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
 16. Dilek ve Temenniler,
 17. Kapanış.

TADİL METNİ

MADDE-19: YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

19.1) Yönetim Kurulu seçimini takiben düzenlenecek ilk toplantıda bir Yönetim Kurulu Başkanı, iki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

19.2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

19.3) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

19.4) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

 

Saygılarımızla,

TÖSSED Yönetim Kurulu

40. Yılımız Kutlu Olsun

40. Yılımızı Sabancı Müzesi’nde yapılan etkinlikle kutladık!

Özel sporcularımızın, gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katıldığı etkinliğe Special Olympics Avrupa Avrasya Bölge Başkanı David Evangelista ve Lions Club International Dünya Başkanı Sayın Brian E.Sheehan da katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Sabancı: Kendimi, bu özel sporcularımızın Olimpiyat meşalesini hep ileriye taşımaya adadım
Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak bizim hikayemiz, “Her çocuk özeldir; fakat bazıları daha özeldir” yaklaşımıyla bundan tam 40 yıl önce başladı ve halka halka büyüyerek bugüne geldi. Sevgili Babam – Merhum Sakıp Sabancı ve Prof. Dr. Hıfzı Özcan’ın 40 yıl önce yaktıkları bu meşaleyi, biz 40 yıldır gururla taşıyoruz” dedi. Biz, 40 yıl boyunca hep aynı amaç için buluştuklarını paylaşan Dr. Dilek Sabancı “Kendimi, bu Olimpiyat meşalesini Özel sporcularımız için hep ileriye taşımaya adadım.”

Ülke Direktörü Dr. Yasemin Demirdağ: Sporun birleştirici gücü ile Özel Sporcularımızı buluşturuyoruz
Yürütülen tüm faaliyetlerde; özel eğitim gereksinimi olan bireyleri diğer bireylerle bir araya getirmeyi; çeşitli spor dallarında düzenli proje ve etkinlikler düzenlediklerini aktaran Ülke Direktörü Dr.Yasemin Demirdağ, spor sayesinde özel sporcuların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, daha da önemlisi cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına ve bunu paylaşmalarına olanak sağladıklarını belirtti.

Special Olympics Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David Evangelista’nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Evangelista, Türkiye’nin 40 yıllık geçmişiyle Special Olympics için de özel bir anlamı olduğunu paylaştı. Avrupa-Avrasya bölgesinin en büyük programlarından biri olan Özel Olimpiyatlar Türkiye “193 üyesi fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Special Olympics’in Türkiye’deki tek kredite kuruluşu.” olduğunu belirten Evangelista, Special Olympics dünyada 1.1 milyon koçun ve gönüllünün; 5 milyon sporcuyu bir araya getiren 100 binden fazla spor müsabakasına ev sahipliği yapan bir organizasyon olduğunu aktardı ve Türkiye ekibini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

40 etkinlikte 1000 özel sporcu

Bu yıl, Özel Olimpiyatlar Türkiye 40. yıl kutlamaları kapsamında 40 etkinlikte 1000 özel sporcuyu buluşturdu. Lions Club International tarafından verilen fonla düzenlenen bu oyunların da kapanışı niteliğini de taşıyan geceye Lions Club Dünya Başkanı Brian Sheehan katıldı.  2001 yılında, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) ve Özel Olimpiyatlar “zihinsel engelli bireyler için kapsayıcı sağlık, spor ve toplumu teşvik etmek ve sağlamak” misyonlarını bir iş birliği ile pekiştirdiler.

Geçtiğimiz 20 yıl süresince 22.000’den fazla Lions gönüllüsü projeye katıldı ve dünyada toplam 26 milyon dolardan fazla kaynak bu amaç için kullanıldı. 40. Yıl etkinliklerinde bir konuşma yapan Brian Sheehan 20 yıldır Özel Olimpiyatlar Türkiye ile çalıştıklarını ve bugüne kadar iş birliği içinde olduklarını ve bugüne kadar 1000’lerce özel sporcuya dokunduklarını aktardı.

Dilek Sabancı’nın ev sahipliğinde yapılan gecede Haluk Levent gönüllü olarak sahne aldı. Projelere destek veren paydaşlara ise plaketleri verildi.

Çukurova Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları 2022 Sona Erdi!

Çukurova Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Dilek Sabancı ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Murat Arıkaya ve Prof. Dr. İlknur Tanboğa’nın katıldığı bölge oyunlarında özel sporcularımız atletizm, bocce ve yüzme branşlarında final serilerini tamamlayıp madalyalarını alırken, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Klinik Direktörümüz Fzt. Ömre Ofluoğlu tarafından yüksek okul öğrencilerine ve akademisyenlere Sağlıklı Sporcu Projesi kapsamında fun fitness taraması eğitimi verildi.

Aynı zamanda Prof. Dr. İlknur Tanboğa’nın önderliğinde Dr. Dyt. Yeliz Serin, Dr. Işın Çalışkan, Dr. Gizem Aktepe Güler, Dr. Ebru Melekoğlu, Dr. Yeliz Serin, Dr. Emre Gülek, Fzt. Ömre Ofluoğlu, Uzm. Fzt. Yasemin Kala, Fzt. Beyzanur Er, , Fzt. Kezban Ataş, Fzt. Alican Boz, Fzt. Şirin İrem Mönür, Fzt. Ayşe Çağlar, Fzt. Nihal Karabulut, Fzt. Güneş Akgündür ve çok sayıda gönüllü sağlık ekibi tarafından diş, genel sağlık ve fizyoterapi branşlarında genel sağlık taraması yapıldı. Sporcularımızın branşlara hazırlık sürecinde beden farkındalığı kazanmalarına yönelik uygulamalar gerçekleştirdiler.

Pamukkale Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları 2022 Sona Erdi!

Pamukkale Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

Oyunlar boyunca, Atletizm, Bocce ve Yüzme branşlarında final serilerini tamamlayan sporcularımız madalyalarını alırken, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda, Klinik Direktörümüz Fzt. Ömre Ofluoğlu tarafından yüksek okul öğrencilerine ve akademisyenlere Sağlıklı Sporcu Projesi kapsamında fun fitness taraması eğitimi verildi.

Aynı zamanda Fzt. Ömre Ofluoğlu, Uzm. Fzt.Yasemin Kala, Beyzanur Er, Dr. Hilal Özbey, Dr. Gül Melike Güngör, Dr. Rana Dinçkan, Dr. Ceren Demiralay, Dr. Mert Onay ve Dyt. Reyhan Bekmezci’den oluşan 9 kişilik sağlık ekibi tarafından diş, genel sağlık ve fizyoterapi branşlarında özel sporcularımıza genel sağlık taraması yapıldı. Fizyoterapistlerimiz Sağlıklı Sporcu Projesi kapsamında duyu bütünleme eğitimine katıldılar. Sporcularımızın branşlara hazırlık sürecinde beden farkındalığı kazanmalarına yönelik uygulamalar gerçekleştirdiler.

Avrupa Futbol Haftasını Lions Projemiz Kapsamında Kutladık!

40. yılımızı kutladığımız etkinlikler kapsamında Kırklareli’nde gerçekleştirdiğimiz karma futbol turnuvamıza Bilal Yapıcı Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kırklareli Özel Eğitim Meslek Okulu, Kırklareli Özel Sporcular Spor Kulübü, Ayışığı Engelsiz Yaşam Spor Kulübü’nden Özel sporcularımız ve Şehit Mutlucan Kılıç Spor Lisesi’nden partner sporcularımız katılım sağladılar. Velilerimizin ve proje paydaşımız Lions gönüllülerimizin de yer aldığı turnuvada futbol dolu bir gün geçirdik.

Çukurova Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları Programı “Akbank Şehrin İyi Hali”

FAALİYETİN ADI : Çukurova Üniversitesi & Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları
“Akbank Şehrin İyi Hali” Etkinliği
FAALİYET YERİ : Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
FAALİYETİN TARİHİ : 18.10.2018
MÜSABAKA ALANLARI: Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu
TOPLANMA YERİ: Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu
FAALİYET BRANŞLARI : Atletizm – Yüzme – Masa Tenisi – Karma Basketbol

04.10.2018

Saat Aktivite Yer
09:00-11:00 Üniversitede Toplanma ve Kayıt Ç.Ü Spor Tesisleri
11:00-11:30 Açılış Düzeni Alınması Lütfullah Aksungur S.S
11:30-12:00 Açılış Töreni Lütfullah Aksungur S.S
12:00-13:00 Gruplamalar ve Müsabakalar Ç.Ü Spor Tesisleri
13:00-14:00 Öğle Yemeği Ç.Ü Spor Tesisleri
14:00-17:30 Gruplamalar ve Müsabakalar Ç.Ü Spor Tesisleri