P&G Minik Sporcular Projesi

Yaklaşık 15 senedir sponsorumuz olan P&G Türkiye, günümüzde üniversiteler işbirliği ile uyguladığımız minik sporcular projemizi destekliyor. 2-7 yaş aralığındaki özel ve partner sporcuların psikomotor becerilerini geliştirmek için tasarlanmış bu projemizde, ön yargılar daha oluşmadığından proje temelde ayrıca önem taşımaktadır.

Üniversitelerde alanlarında uzman akademisyenlerin kontrolünde ve gönüllü öğrencilerin desteğiyle gerçekleşen çalışmalar, sporcularımızın temelde doğru eğitim almasını sağlamaktadır. Minik sporcular projemizde yer alan sporcularımız, ilerleyen dönemlerde spor branşlarına yönlendirilerek Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin etkinliklerinde yer alacaktır.

Pandemi süresince eğitime ara verilmesi, spor salonu, park, eğlence gibi serbest zaman değerlendirilecek alanların tedbir amaçlı geçici süre/ süresiz kapatılması sonucunda ebeveynlerin çocukları ile birlikte evde kalma süreleri artmıştır. Boş zamanlarını hangi faaliyetler ile değerlendirmeleri konusunda yönlendirmelere ihtiyaç duyulduğu, çocuklarıyla birlikte dinlendirici, eğlendirici ve gelişme özelliği olan faaliyetler üretme konusunda yaşadıkları eksiklikler gözlemlenmiştir.

Özel gereksinimi olan çocukların spor ve fiziksel aktivitelere katılımı, çocukların fiziksel sağlık ve motor becerileri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda özel gereksinimi olan çocukların ev ortamında fiziksel aktivitelere katılımını kolaylaştıracak stratejilerin belirlenmesi, çocukların Covid-19 salgını sırasında fiziksel aktivitelerin belirtilen etkilerinden yararlanmasını sağlamıştır.

Pandemi döneminde P&G Türkiye’nin desteği ile 300 özel sporcumuzun evine sırt çantaları içinde eğitim materyalleri gönderilmiştir. Bu dönemde sporcularımız evlerinde ve özel alanlarında çalışmalarına devam etmişlerdir. Fiziksel aktivitenin devamlılığı sporcularımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumuş, geçen zor dönemin stresinden uzak tutmuştur.

Dönem etkilerinin azalması ile birlikte paydaş üniversitelerde saha çalışmalarına başlanacaktır. P&G Türkiye’nin desteği ile eğitim materyalleri yenilenecek ve özel sporcularımızın gelişimi için uygun platformlar hazırlanacaktır.

Elçi Sporcu Hareketi

Elçi Sporcu Hareketi 12-25 yaşları arasında herhangi bir zihinsel engeli olan ya da olmayan gençleri hedef almaktadır. Elçi sporcular en genel tanımıyla liderlik rolünde olan gençleri ifade etmektedir. Elçi Sporcular Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin etkinliklerine ve projelerine düzenli olarak katılan genç liderlerden oluşmaktadır. Elçi sporcular katıldıkları etkinliklerde, liderlik özellikleriyle yaşıtlarını olumlu olarak etkileyebilecek, Özel Olimpiyatlar Türkiye etkinliklerini gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirebilecek, toplumsal alanda sesini duyurabilecek özel ve partner sporcularımızdır.

Elçi Sporcu Hareketi partner ve özel sporcularımıza kendilerini ifade edecekleri, düşüncelerini ve projelerini gerçekleştirebilecekleri, engelsiz bir alan yaratmayı hedeflemektedir. Sporcularımıza yaratıcı çalışma fırsatı ve desteği vererek özgür ve bağımsız düşünebilen gençler yetiştirmek, fikirlerini ve düşüncelerini daha geniş bir genç kitlesine yaymak elçi sporcularımızın amaçlarıdır.

Elçi Sporcu Hareketi gençlerimiz için birçok noktada faydalı olmaktadır; bu hareketle birlikte özel ve partner sporcularımızın bir değişimin öncüsü olmaları, kişisel gelişim ve sosyal tecrübelerini artırmaları, sorumluluk alma duygularının gelişmesi, lider özellikleriyle diğer gençler için rol model olmaları ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Elçi Sporcu Hareketinin gençlere sağladığı pozitif etkilerinin yanı sıra, Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin gençlik katılımını desteklemesi, toplumsal alanda daha çok farkındalığa ulaşmasına, okullar ve diğer işbirlikçileri ile etkili iletişime geçilmesine pozitif etkilerde bulunmaktadır.

Projenin Yürütüldüğü İller

Proje Koordinatörü: Recep Küçük – rkucuk@soturkiye.org.tr

Sağlıklı Sporcular Projesi

Bölge oyunlarına katılan tüm özel ve partner sporcuları belli branşlarda tanı amaçlı sağlık taramalarından geçirmek amaç edinilmiştir. Sağlık taramaları diş, fizik tedavi, sağlıklı yaşam ve genel sağlık branşlarında yapılır. Proje dahilinde ayrıca ailelere sağlık eğitimleri verilmesi planlanmıştır. Çeşitli sağlık kuruluşlarını paydaş alarak ilerleyeceğimiz projemizde, sporcu taramaları ve eğitimciler ile ilgili destek alınacaktır.

Spor ve sağlık kavramlarının paralel ilerlemesi gerektiğinin farkındayız. Sporcu sağlığını korumak ve sakatlık risklerini azaltmak, etkinliklerimizi uygularken dikkat ettiğimiz en önemli konudur. Spor etkinlikleri ile birlikte düzenlediğimiz sağlık taramalarında, sporcularımızın sağlık problemlerini tespit etmekte ve konulan tanıları antrenörler ve aileler ile paylaşmaktayız. Sporcularımıza ve ailelerine uzmanlar tarafından eğitimler vermekteyiz. Etkinlik düzenlediğimiz noktalarda sağlık kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak paydaş ağımızı genişletiyor ve gönüllü sayımızı artıyoruz.

Klinik direktörlerimiz, uzman doktorlarımız ve gönüllü sağlık çalışanlarının desteği ile projemize devam edecek, sporcularımızın sağlıklı ve sakatlıklardan uzak şekilde spor yapmalarının devamını sağlayacağız.

Minik Sporcular Projesi

Minik Sporcular Projesi yürüttüğümüz en tatlı projelerimizden birisi… Kurulduğumuzdan bu yana hep 8 yaş ve üzeri özel sporcular projelerimize dahil olurken bu projemizle ilk defa 2-7 yaş arasındaki özel ve partner sporculara da dokunmaya başladık. Proje ile 2-7 yaş arası özel eğitim gereksinimi olan ve olmayan çocukları buluşturuyor, temel motor becerilerini geliştirmeye yönelik, eğitici oyun odaklı vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Proje ile bu minik sporcuların temel motor becerilerini geliştirmenin yanı sıra önyargıların küçük yaşta ortadan kaldırılması ve toplumda bir arada yer alabilme becerilerinin geliştirilmesini de hedefliyoruz. Aynı zamanda uzun vadeli hedeflerimiz arasında, bu minik sporcuları ileride spor branşlarımıza katılacak birer özel sporcu haline dönüştürmek de var.

Proje, Özel Olimpiyatlar’ın bulunduğu birçok ülkede uygulanıyor. Türkiye’de ise projeyi kendi kültürel, toplumsal ihtiyaçlarımız ve çocukların ihtiyaçlarına göre şekillendirmek üzere 2016 yılında 11 haftalık pilot bir uygulama gerçekleştirdik. Pilot uygulama süresince özel rehabilitasyon merkezlerinden gelen 17 minik özel sporcumuz ve yaşıtları olan 21 minik partner sporcu gönüllülerimizin yardımlarıyla hem eğitsel oyunlar oynadı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Bu başarılı pilot uygulamanın ardından 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılının Kasım ve Aralık aylarında proje liderlerini İstanbul’da toplayarak eğitmen eğitimi verdik. Minik Sporcular Projesi için gerekli olan malzeme ve dokümanları paylaştık. Her iki dönemde de 8 hafta olmak üzere hazırlanan Minik Sporcular programı Türkiye’nin 15 farklı ilinde hayata geçirildi. Üniversiteler ya da özel eğitim anaokulları bünyesinde uygulanan bu proje 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına da başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Projenin Yürütüldüğü İller

 

Proje Koordinatörü: Metehan Cengiz – mcengiz@soturkiye.org.tr

Lions Projesi

Çeşitli illerde bulunan Lions ve Leo kulüpleri ile özel sporcularımızı bir araya getirerek düzenlediğimiz spor etkinliklerimizdir. 40. Yılımızda, 12 farklı ilde 25 etkinlik düzenleyerek en az 1.000 sporcuya ulaşılması hedeflenmektedir.

Özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili toplum farkındalığını yükseltmek ana hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Özel sporcularımızın toplumda kabul gören bireyler olmaları için her fırsatı ve platformu değerlendirmekteyiz. Bu noktada diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteğini almak bizim için çok kıymetlidir. Uluslararası Özel Olimpiyatlar ve Lions organizasyonlarının protokolü ile tüm dünyada yaygınlaştırılarak devam eden proje, ülkemizde de başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

Lions/Leo kulüplerinden gelen katılımcılar gün boyunca özel sporcularımızla birlikte spor yapıyor ve zaman geçiriyorlar. Özel sporcularımıza fırsat verildiği takdirde neler başarabileceklerine tanıklık ediyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde de başarılı bir şekilde sürdürülen projemiz, önümüzdeki dönemde de etki alanı genişleyerek devam edecek.

UNFPA (United Nations Population Fund) Projesi

Ağırlıklı olarak kadın sporcularımıza ulaşmayı hedeflediğimiz bu projede uygulama branşı olarak basketbol seçilmiştir. Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet tabanlı şiddeti önlemek amaçlı proje dahilinde eğitimler verilmesi planlanmıştır.

Projemizde sporcularımızın temel spor becerilerini geliştirmemizin yanı sıra, onlara sporcu kimliği kazandırarak güçlü bireyler olmaları yönünde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle kadın sporcularımızın ağırlıklı olarak yer alması projemizi daha da değerli kılıyor.

Kadın sporcularımızın etkinliklerimizde daha fazla yer alması, ulusal ve uluslararası organizasyonlara eşit şartlarda katılımı ve cinsiyet ayrımcılığını önlemek projemizin ana hedefidir. Verilen eğitimler ile sporcularımızı ve ailelerini daha da bilinçli kılma gayreti içerisindeyiz.

Kış Sporları Ulusal Gelişim Kampı

Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak kış sporlarını geliştirmek ve uluslararası organizasyonlarda yer almak için düzenlediğimiz gelişim kampımızdır. Temel beceri sahibi olan özel sporcularımızı yoğunlaştırılmış eğitime alarak becerilerini üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Kampın son gününde özel sporcularımızı becerilerine göre gruplara ayırarak yarışma fırsatı da sunuyoruz.

Uluslararası organizasyonlara katılım gösterecek sporcularımızı belirlediğimiz kampımızda, sporcularımız yoğun bir şekilde eğitim almaktadırlar. Kendi illerinde gerçekleştirdikleri antrenmanlar ile temel seviyeye ulaşan sporcularımız, uygulanan çalışmalar ile üst seviyelere taşınırlar. Katılımcı antrenörler içinde eğitim niteliği taşıyan kampımız her yıl düzenlenmektedir.

Diğer branşlarımızın yanı sıra kış sporlarında da sporcu gelişimini sağlamak ve sporcu sayımızı artırmak hedeflenmektedir.