Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi ve Çağrısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi ve Çağrısı

 • Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2024 Perşembe günü saat 15:00‘da  İstanbul, Beyoğlu Salıpazarı Vista Plaza Meclis-i Mebusan Cad. No:17 Kat:7 adresinde yapılacaktır. Bu genel kurul çağrısının üyelere mail adresleri, kep adresleri, konut ya da işyeri adresleri ile ana sözleşmede belirtilen yollarla bildirimin yapılmasının sağlanmasına karar verildi.
 • 23.05.2024 Perşembe günü yapılacak toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı 30.05.2024 Perşembe günü saat 15:00’da yine İstanbul, Beyoğlu Salıpazarı Vista Plaza Meclis-i Mebusan Cad. No:17 Kat:7 adresinde yapılacaktır ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.
 • Yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısının , derneğimizin resmi web sitesinde yayınlanmak ve/veya dernek tüzüğünde belirtilen esaslar dikkate alınmak suretiyle üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.
 • Toplantı gündemimiz aşağıdaki gibidir;

GÜNDEM MADDELERİ

 • Madde 1: Genel Kurul’un açılışı , yoklama, saygı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 • Madde 2:Dernek Ana Tüzüğü uyarınca Genel Kurul ‘u yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman üyeden oluşan Divan Heyeti Seçimi, hazirun cetvelinin oluşturulması ,
 • Madde 3 : Genel Kurul adına karar ve zabıtları imzalamaya Başkanlık divanına yetki verilmesi
 • Madde 4: Derneğe ait 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması , müzakeresi, ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Madde 5: Derneğe ait 2023 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması , müzakeresi, ve denetim kurulunun ibrası,
 • Madde 6: 2023 yılının gelir ve giderlerinin gösterildiği mali tabloların okunması ve kabulü
 • Madde 7 : 2024 Tahmini Bütçenin Kabulü
 • Madde 8:Tüzük değişikliği

Değişecek Maddeler:

Eski Madde 5.3) Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, her kademedeki eğitim ve öğretim kurumları        (Üniversiteler, okullar, rehabilitasyon merkezleri vs.) ile işbirliği yapmak. Özel eğitim gereksinimi olan bireyler için sporu yaygınlaştırmaya yönelik antrenör yetiştirmek, gönüllüleri             eğitmek, farkındalık yaratmak amacı ile kurslar, seminerler, konferanslar, eğitimler, paneller düzenlemek toplantılar yapmak.

Yeni Madde 5.3) Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, her kademedeki eğitim ve öğretim kurumları         (Üniversiteler, okullar, rehabilitasyon merkezleri vs.) ile işbirliği yapmak. Özel eğitim gereksinimi olan bireyler için rehabilitasyon çalışmalarını yaygınlaştırmaya yönelik antrenör  yetiştirmek, gönüllüleri eğitmek, farkındalık yaratmak amacı ile kurslar, seminerler, konferanslar, eğitimler, paneller düzenlemek toplantılar yapmak.

Eski Madde 5.4) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak. Yurt içi ve dışındaki   sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile eğitim ve toplantılara iştirak etmek. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları ve spor, sanat, kültür etkinlikleri düzenlemek.

Yeni Madde 5.4) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak. Yurt içi ve dışındaki   fiziksel, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile eğitim ve toplantılara iştirak etmek. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları ve faaliyet programları, sanat, kültür etkinlikleri          düzenlemek.

Eski Madde 5.5) Özel Olimpiyatlar (Special Olympics International) ile özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitimi ve uluslararası spor etkinliklerine katılmasını sağlamak maksadıyla koordinede bulunmak, teknik malzeme, eğitim ve maddi yardım sağlamak ve almak ayrıca Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics International’ın) düzenlediği eğitim, kurs, panel, konferans benzeri etkinliklere temsilci göndermek.

Yeni Madde 5.5) Özel Olimpiyatlar (Special Olympics International) ile özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitimi ve uluslararası faaliyet etkinliklerine katılmasını sağlamak maksadıyla koordinede bulunmak, teknik malzeme, eğitim ve maddi yardım sağlamak ve almak ayrıca Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics International’ın) düzenlediği eğitim, kurs, panel, konferans benzeri etkinliklere temsilci göndermek,

 • Madde 9: Dilek ve temenniler ,
 • Kapanış