BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?

Biz, 1982 yılından beri özel eğitim gereksinimi olan bireyleri (zihinsel engelli bireyler) toplumla bütünleştirmek, hayata daha çok dahil etmek için çalışan bir derneğiz. Tüm dünyada 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye’deki tek akredite kuruluşuyuz.

Sporun birleştirici gücünden yararlanarak özel eğitim gereksinimi olan bireyleri diğer bireylerle bir araya getiriyor, çeşitli spor dallarında düzenli proje ve etkinlikler düzenliyoruz. Spor sayesinde onların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına olanak sağlıyoruz. Özel eğitim gereksinimi olan bireylere spor aracılığı ile yepyeni bir kimlik kazandırıyor onları birer özel sporcuya dönüştürüyoruz. Özel sporcular sadece sportif etkinliklerde değil birçok sosyal etkinlikte de engelsiz bireylerle bir araya geliyor, toplumla bütünleşiyor, aradaki önyargıları ortadan kaldırıyor. Engelli ve engelsiz bireylerin hayatta ve oyunlarda bir bütün olmalarını da #HayatBirlikte #OyunBirlikte mottosu ile taçlandırıyoruz.

Tüm proje ve etkinliklerimizi olabildiğince geniş bir coğrafyaya yayarak tamamen topladığımız bağışlarla gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Özel Olimpiyatlar Türkiye’ye yapacağınız her destek, bir özel sporcunun hayatında benzersiz bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Neden Spor?

Zihinsel engel, engel grupları arasında en sık karşılaşılan grup olmasına rağmen özel eğitim gereksinimi olan bireyler (özel sporcu olarak adlandırıyoruz) hakkında birçok önyargı mevcuttur. Özel sporcuların başarılı olamayacağı bu önyargıların başında  geliyor. Oysaki özel sporcular diğer bireyler gibi birçok spor branşında başarılı olabiliyorlar.  Ayrıca, spor aracılığıyla günlük yaşama katılımları artıyor; güçlerini daha olumlu bir yöne kanalize etme şansı bulabiliyorlar. Bunun yanı sıra sosyalleşmek, toplumla bütünleşmek, özgüven kazanmak ve farklı kültürleri öğrenmek için de spor en etkili araçlardan birisi. Özel sporculara olan faydalarının yanı sıra, spor diğer bireylerin de özel sporcular hakkında olan olumsuz önyargılarını ortadan kaldırabilecek bir sosyalleşme ve kaynaşma aracı. Bu nedenle sportif faaliyetlerle onları topluma kazandırırken, zengin sosyal etkinliklerle de hayatın daha fazla içinde olmalarına yardım ediyoruz.

Amacımız

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, diğer bireylerle bir araya getirerek, sporu bir araç olarak kullanıp, çeşitli spor dallarında düzenli eğitim ve yarışma olanakları sağlayarak, fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına ve spor dışında çeşitli etkinliklerle toplumla ilişkilerini güçlendirerek sosyal hayata katılımlarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Varoluş Nedenimiz

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, yakın çevrelerinin dar sınırlarından çıkarıp yaşamın akışı içine çekmek, diğer bireylerle spor ve sosyal alanlarda bir araya gelmelerini sağlayarak, onlara toplumda saygı gören yararlı ve üretken bireyler olabilme fırsatı vermek…

Uluslararası Varlığımız

Özel Olimpiyatlar Türkiye, tüm dünyada 170’den fazla ülkeye yayılmış 225 kurum kanalıyla, 5 milyonun üzerinde özel sporcuya ulaşan, 1 milyon koç ve gönüllü ile her yıl 32 farklı branşta 100 binden fazla düzenenlen yarışmalarla Uluslararası Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye kuruluşudur.