HAKKIMIZDA

TERMİNOLOJİ

Özel Olimpiyatlar (Special Olympics) : Tüm dünyada 170 ülkeye yayılmış 225 kurumu kanalıyla, 4,4 milyon özel sporcuya ulaşan dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Özel Olimpiyatlar Türkiye: Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye’deki tek kuruluşudur.

TÖSSED – Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği: Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne kayıtlı resmi dernek adıdır.

Özel Sporcu:

Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin düzenlediği etkinliklerde yer alan özel eğitim gereksinimi olan bireylere verilen ortak addır. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerde aşağıdakilerden biri veya daha fazlası olabilir:

– IQ’sunun 70-75’in altında olması
– İki veya daha fazla alanda beceri zayıflığı (sosyal beceriler ve öz bakım gibi)
– 18 yaşından önce kendini belli etmesi

Özel Sporcular özel eğitim veren kurumlara devam eden öğrenciler olabileceği gibi bireysel olarak başvuran bireyler (Yalnız Bölgesel ve Ulusal Oyunlar için) de bu gruba dahil olabilir.

Partner Sporcu: Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin düzenlediği faaliyetlerde özel sporculara sportif ve sosyal faaliyetlerde eşlik eden veya katılan, özel sporcuların yaş aralığındaki akranlardan seçilmiş bireylerdir. Partner sporcular örgün eğitim veren okullara devam eden öğrenciler arasından seçilebileceği gibi spor kulüplerinde aktif olarak spor yapan öğrenciler arasından da seçilebilir.

Klinik Direktör: Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin Sağlıklı Sporcu Taramalarını gerçekleştiren, alanında uzman, en az bir uluslararası Özel Olimpiyatlar etkinliğine katılmış doktor ve/veya uzmanlardır.

Bölge Geliştirme Sorumlusu: Sorumlu olduğu bölgede İl Geliştirme Sorumlularını koordine ederek Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin amacını ve faaliyetlerini yaymak, derneğin bilinirliğini artırmak ve Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin etkinliklerini o bölgede organize ederek daha fazla özel sporcuya ulaşılmasını hedefleyen ve gönüllük esası ile çalışan kişilerdir.

İl Geliştirme Sorumlusu: Bulunduğu ilde Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin amacını ve faaliyetlerini yaymak, derneğin bilinirliğini artırmak, Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin etkinliklerini o bölgede organize ederek daha fazla özel sporcuya ulaşılmasını hedefleyen ve gönüllük esası ile çalışan kişilerdir.

Gruplama (Division): Bölgesel ve Ulusal Oyunlar gibi büyük etkinliklerde özel sporcuların ve takımların performans ve sportif yetkinliklerine göre yapılan gruplandırılma müsabakalarıdır.

Ulusal Oyunlar: Her sene bir kez 6 spor branşında düzenlenen ve üç gün süren, katılan tüm özel ve partner sporcuların altı branşta sağlık taramasından geçirildiği ulusal çaptaki en büyük etkinliktir.

Bölgesel Oyunlar: Her sene farklı bölgelerde en az 3 spor branşında düzenlenen ve iki gün süren, katılan tüm özel ve partner sporcuların en az 3 branşta sağlıklı sporcu taramasından geçirildiği bölgesel bazlı etkinliklerdir.

Karma Sporlar: Özel ve partner sporcuların aynı takım içerisinde beraber oynamalarını ve kaynaşmalarını amaçlayan spor takımlarıdır. Örnek: 7 kişilik bir karma futbol takımında 4 özel 3 partner sporcunun aynı takımda beraber oynamaları…

Birleştirme Projesi: Özel sporcuların, partner sporcular ve/ veya gönüllülerle sportif ve sosyal faaliyetlerle kalıcı dostluklar kurmalarını amaçlayan sosyal, kültürel ya da sportif etkinliklerden oluşan projedir.

 Oyun Birlikte & Hayat Birlikte  : Özel Olimpiyatlar’ın özel sporcu ve partner sporcuların kaynaşmasını, beraber vakit geçirmelerini ve kalıcı dostluklar kurmalarını amaçlayan Play Unified mottosunun Türkçeleştirilmiş halidir. Özel Olimpiyatlar Türkiye, Oyun Birlikte & Hayat Birlikte sloganlarıyla hem özel sporcuları hem de partner sporcuları eğlenceli vakit geçirebilecekleri sosyal ve sportif etkinliklere katılmaya motive eder. (#OyunBirlikte #HayatBirlikte)

Kırmızı Top: Hayat Birlikte ve Oyun Birlikte sloganlarını ve PlayUnified hareketini simgelemesi için özel olarak tasarlanmış kırmızı toptur.

Sağlıklı Sporcu Projesi: Müsabakalara katılan özel ve partner sporcuların klinik direktör ve ekipleri tarafından diş, kulak, ortopedi, genel sağlık, fizik tedavi, sağlıklı yaşam branşlarından tanı amaçlı sağlık taramasından geçirilmesini amaçlayan projedir.

Minik Sporcular Projesi: 2 -7 yaş arasındaki özel ve partner sporcuların spor oyunları ile psiko-motor ve el-göz koordinasyon becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projedir.

Motor Aktivite Eğitim Projesi: Zihinsel engelleri ile birlikte var olan bedensel engelleri nedeniyle Özel Olimpiyatlar yarışmalarına katılamayan özel sporcuların katılımı için tasarlanmış bir projedir. Özel sporcuların beceri ve yeteneklerine göre hem geliştirici hem de sosyal ortam sağlayarak birleştiren aktivitelerden oluşur.

Gönüllü: Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin düzenlediği faaliyetlere herhangi bir karşılık beklemeksizin destek veren, Özel Olimpiyatlar Türkiye ailesinin en değerli üyeleridir.