UNFPA (United Nations Population Fund) Projesi

Ağırlıklı olarak kadın sporcularımıza ulaşmayı hedeflediğimiz bu projede uygulama branşı olarak basketbol seçilmiştir. Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet tabanlı şiddeti önlemek amaçlı proje dahilinde eğitimler verilmesi planlanmıştır.

Projemizde sporcularımızın temel spor becerilerini geliştirmemizin yanı sıra, onlara sporcu kimliği kazandırarak güçlü bireyler olmaları yönünde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle kadın sporcularımızın ağırlıklı olarak yer alması projemizi daha da değerli kılıyor.

Kadın sporcularımızın etkinliklerimizde daha fazla yer alması, ulusal ve uluslararası organizasyonlara eşit şartlarda katılımı ve cinsiyet ayrımcılığını önlemek projemizin ana hedefidir. Verilen eğitimler ile sporcularımızı ve ailelerini daha da bilinçli kılma gayreti içerisindeyiz.