TÖSSED OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ YÖNETİM BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Karar Numarası: 13  

Karar Tarihi: 05.01.2023

Toplantı Konusu: 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

 

 1. Derneğimizin olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı 23.01.2023 günü saat 16:00‘da  İstanbul, Beyoğlu Salı pazarı Vista Plaza Meclis-i Mebusan Cad. No:17 Kat:7 adresinde yapılacaktır.
 2. 23.01.2023  tarihinde yapılacak toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı 30.01.2023 Günü saat 16:00’da İstanbul, Beyoğlu Salı pazarı Vista Plaza Meclis-i Mebusan Cad. No:17 Kat:7 adresinde yine aynı adreste yapılacaktır ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.
 3. Yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısının, derneğimizin resmi web sitesinde yayınlanmak ve/veya dernek tüzüğünde belirtilen esaslar dikkate alınmak suretiyle üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.
 4. Toplantı gündemimiz aşağıdaki gibidir;

GÜNDEM MADDELERİ

 • Madde 1: Genel Kurul’un açılışı , yoklama, saygı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 • Madde 2:Dernek Ana Tüzüğü uyarınca Genel Kurul ‘u yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman üyeden oluşan Divan Heyeti Seçimi, hazirun cetvelinin oluşturulması ,
 • Madde 3 : Genel Kurul adına karar ve zabıtları imzalamaya Başkanlık divanına yetki verilmesi 
 • Madde 4: Derneğe ait 2022 yılı  Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması , müzakeresi, ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Madde 5: Derneğe ait 2022 yılı  Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması , müzakeresi, ve denetim kurulunun ibrası, 
 • Madde 6: 2022 yılının gelir ve giderlerinin gösterildiği mali tabloların okunması ve kabulü
 • Madde 7: Dernek yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birlikte denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, derneğe giriş ve çıkış talepleri ile üyelik haklarını kaybedenler ile ilgili karar verilmesi
 • Madde 8: Üye giriş ve çıkarılmalarının karar altına alınması,
 • Madde 9: 2023 yılı aidatlarının belirlenmesi ,
 • Madde 10:Dernekler Masasının bildirimi doğrultusunda derneğimizin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine alınması hususun görüşülüp dernekler masası bünyesinde kalınmasının oylanması ve işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Madde 11: Dilek ve temenniler , kanuni şartlara uyarak üyelerin talepleri doğrultusunda gerekiyorsa ana sözleşmede değişiklik yapılması hususun görüşülmesi,
 • Kapanış